OVER MIJ

Joop van Slooten(1944) Contemporary Art


Joop is wat je noemt een Barinees; hij is in Baarn geboren. Op school werd zijn tekentalent onderkend. Maar zijn weg werd een andere. Na zijn schoolopleiding ging hij als timmerman werken bij zijn vader. In 1962 tekende hij voor 6 jaar bij de marine. In 1968 kwam hij weer ‘aan wal’; hij ging werken in een gereedschapswinkel. Waar hij met veel plezier werkte , veel meer wil Joop over die periode niet kwijt, hij wil liever zijn schilderwerk en schilderijen ‘aanhet woord laten’.

Het is 1996, wanneer Joop zijn plezier in tekenen en schilderen weer een plek kan geven in zijn leven. Hij begint lessen te volgen bij de Volksuniversiteit Baarn en bij de Gooise Academie. In de jaren daarna neemt hij deel aan workshops bij inspirerende schilders als Ivan Mijatovic, Ingrid Jansen, Bob Tomanovic en Peter van Loenhout.

Hij is sinds 2002 lid van het Individueel Creatief Centrum, oorspronkelijk de groep van leerlingen van de Baarnse kunstenaar Jaap de Ruig. Het is de begeleider van deze groep, Ton de Kruijk, die in de beginperiode Joop op het spoor van abstract werken heeft gezet. Ton laat extreme uitvergrotingen van details van voorwerpen uit de natuur zien, die werken als het begin van een abstract schilderij. Voor Joop zijn het loslaten van het realistische en figuratieve en het zoeken naar lyrische abstractie vanaf dat moment een spannende zoektocht.

Abstraheren, weglopen van realistische vormen, nieuwe spannende vormen ontdekken, zijn belangrijke thema’s in het werk van Joop van Slooten.

Niet alleen de natuur op aarde inspireert. Ook beelden van en vanuit het heelal (‘toets maar Hubble in’, zegt Joop) zijn krachtige vertrekpunten voor zijn abstracte composities: draaien, circuleren, wervelen, wegknallen uit het middelpunt. De beweging spat soms van het doek af.

Zeker is daarnaast ook dat Joop heel graag werkt met kleuren. Hij is een man die kleur wil laten spreken; niet de gemakkelijkste kleurtjes van een bloemetjes-aquarel, maar de stevig sprekende kleuren van gedurfde abstracten.

Sinds 2001 neemt Joop van Slooten deel aan de tweejaarlijkse Open Atelierroute Baarn.

Albert van der Heide (Schrijver)


ALL ABOUT ME

Joop van Slooten (1944) Contemporary Art


Joop is born in Baarn. His talent for drawing start at school.

But his way was another. After his schooling he went as a carpenter working with his father.In 1962 he signed for 6 years in the Navy. In 1968 he was ' ashore '.

He went to work in a hardware store. A fine period, but Joop won't lose many more about that period; He would prefer his paintings “to speak” .

It is 1996, when Joop his pleasure in drawing and painting can give again a place in his life.

He starts classes at the Baarn VolksUniversiteit and at the Gooische Academy. In the following years, workshops of painters such as Ivan Mijatovic, Ingrid Jansen, Bob Tomanovic and Peter van Loenhout inspired Joop.

He is since 2002 a member of the Individual Creative Center, originally the Group of pupils of the Baarns artist Jaap de Ruig.

It is the supervisor of this group, Ton de Kruijk, he shows extreme zoom steps of details of objects from nature, that work as the beginning of an abstract painting.

For Joop are releasing the realistic and figurative and searching for lyrical abstraction from then on an exciting quest. Abstracting, running away from realistic forms, discover new exciting forms, are important themes in the work of Joop van Slooten.

Not only nature inspires. Also pictures of and from the universe (' key but Hubble in ', says Joop) are powerful departure points for his abstract compositions: run, circulate, swirl, away from the center point. Sure also that Joop likes working with colors; not the easiest colors of a flowers-watercolor, but the solid striking colors of bold abstracts. Since 2001 takes part in the two-annual Open Studio route Baarn.


Albert van der Heide (Writer)